Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Warunki korzystania z obiektów sportowych na świeżym powietrzu

KOMUINIKAT

Warunki korzystania z obiektów sportowych na świeżym powietrzu
od 4 maja 2020 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 

Godziny otwarcia obiektów sportowych oraz  boisk szkolnych znajdujących się przy szkołach ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski.

 1. Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych
  w Lęborku czynne od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 21:00. Rezerwacja boisk od godziny 8:00 do godziny 15:00 pod numerem telefonu 59 8622 – 295.
 2. Boisko szkolne przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym im. E. Kwiatkowskiego czynne od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00. Rezerwacja pod numerem telefonu: 59 8621 – 667.
 3. Boisko typu „Orlik” przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku czynne dla użytkowników indywidualnych od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do godziny 15:00. Dla grup zorganizowanych od poniedziałku do piątku 15:30 – 20:30. Rezerwacja od 10:00 do 15:00 pod numerem telefonu 59 8622 – 192.

 

ZASADY KORZYSTANIA:

 • Na boisku może jednocześnie przebywać max. 6 osób i 1 trener.
 • Uczestnicy dokonują rezerwacji oraz zgłaszają swoją obecność u osoby odpowiedzialnej za obsługę boiska;
 • Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu;
 • Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego;
 • Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na boisku;
 • Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego z wyjątkiem WC;
 • Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu;
 • Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.;
 • Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego;
 • Sprzęt udostępniany przez administrację boiska jest dezynfekowany po każdym użyciu.
Zobacz nasze