Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

„Wszystkie rzetelne wartości są głęboko ukryte i dlatego muszą być zawsze odkrywane” – Eugeniusz Kwiatkowski.

EUGENIUSZ KWIATKOWSKI był polskim ekonomistą, politykiem, ministrem przemysłu i handlu, wicepremierem, ministrem skarbu. Był jednym z współtwórców budowy portu i miasta w Gdyni. Z jego inicjatywy powstał Centralny Ośrodek Przemysłowy. W znacznym stopniu przyczynił się też do powstania Stalowej Woli, wniósł wielki wkład w rozwój polskiego przemysłu chemicznego: zakładów azotowych w Chorzowie i Tarnowie.  Z wykształcenia był chemikiem, ale najbardziej zasłużył się, jako działacz gospodarczy i polityczny.                                                                               

15 czerwca miną 23 lata odkąd nasza szkoła nosi imię Eugeniusza Kwiatkowskiego. Uroczystość  nadania szkole imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego odbyła się 15 czerwca 1996 roku.  Każdego roku odbywa się apel poświęcony prezentacji Naszego Patrona. W bieżącym roku szkolnym  apel odbył się 6 czerwca – został przygotowany przez uczniów z klasy IIA – kucharz, IIITla i IIITlb – technik logistyk.

Podsumowaniem apelu było wyróżnienie uczniów, których prace konkursowe okazały się najlepsze. Z klasy ITla – Marta Szyszka i Wiktoria Naczk, Aleksandra Furmaniak z klasy IIITlb.

Elżbieta Krystek-Chudziaszek

 

 

Zobacz nasze