Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Wydarzenie publiczne projektu „Ja i autyzm” – Olimpiada Zwolnieni z Teorii

Uczniowie  klasy 1TLb i 2Tbe biorący udział w Olimpiadzie „Zwolnieni z teorii”, zaprezentowali społeczności naszej szkoły w dniu 04.04.2024 r. założenia projektu . Realizują projekt społeczny o tematyce „Zdrowie i sport”, który nosi  nazwę „Ja i autyzm”. Celem tego przedsięwzięcia  jest rozszerzenie wiedzy dotyczącej autyzmu i zmienienie nastawienia do osób nim dotkniętych wśród młodzieży. Największe korzyści dla młodzieży realizującej projekt społeczny w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii jest rozwój kompetencji przyszłości, mediami i potencjalnymi partnerami, pracy w grupie, komunikacji interpersonalnej, kreatywności, kreatywnego myślenia i zarządzania.

W ramach  tego wydarzenia został przeprowadzony konkurs plastyczny „Ja i autyzm”, w którym wzięli  udział uczniowie klas 1 Technikum  pod kierunkiem Pani Marzeny Cierockiej – Szychta.

Uczniowie nagrodzeni:

1 miejsce  Kornelia Pietrzak  klasa 1 TLb
2 miejsce  Zuzanna  Michalak   klasa 1 TLb
3 miejsce  Hanna Janowska  klasa 1 TLb
 Uczniowie wyróżnieni:
 Emilia Górlikowska   klasa 1 TLa
Joanna Karkowska  Klasa 1 TLa
 Szymon Szpiganowicz  klasa 1 TLa
 

Projekt realizują:
 Zuzanna Michalak,
Kacper Treder,
Aleksandra Pioch,
Wiktor Łukaszuk,
Zosia Różewska


Zapraszamy wszystkich od odwiedzenia i oddania like na wskazanych profilach:

TikTok, Instagram:@ja_i_autyzm_zwzt

Facebook: ja i autyzm

 

Opiekun projektu
Irena Małachowicz 


 
 

Zobacz nasze