Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zawiadomienie o śmierci nauczyciela praktycznej nauki zawodu z CKZ

Zawiadomienie o śmierci nauczyciela praktycznej nauki zawodu z CKZ

Z głębokim smutkiem i  żalem zawiadamiamy
o śmierci  

Śp. Pana Franciszka Szymonika
– nauczyciela, wychowawcy, kolegi, przyjaciela.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.

 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna
oraz cała społeczność szkolna
PCE w Lęborku

 

Zobacz nasze