Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

KLASA WIELOZAWODOWA

KLASA WIELOZAWODOWA (młodociani pracownicy)

Czas trwania nauki – 3 lata

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE PODCZAS NAUKI PRZEZ ABSOLWENTA:

w zależności od wyuczonej profesji absolwent wykonuje czynności mieszczące się w zakresie obowiązków:

 • montera sieci i instalacji sanitarnych,
 • murarza – tynkarza,
 • krawca,
 • piekarza,
 • cukiernika,
 • dekarza,
 • zduna,
 • kamieniarza,
 • cieśli,
 • optyka – mechanika,
 • złotnika – jubilera,
 • zegarmistrza,
 • kominiarza,
 • betoniarza – zbrojarza,
 • montera izolacji budowlanych,
 • tapicera,
 • kaletnika,
 • obuwnika,
 • fotografa,
 • szklarza i innych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

 • w zakładach usługowych;
 • w warsztatach rzemieślniczych;
 • w firmach świadczących usługi, np. m.in. w branży dekarskiej (firma Tomaszczyk i Synowie w Ługach);
 • absolwent może założyć własną działalność gospodarczą związaną z wyuczonym zawodem
Zobacz nasze