Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego Powiatowego Centrum Edukacyjnego

W związku z działaniem na terenie naszej placówki monitoringu wizyjnego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony sób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego  w Lęborku z siedzibą  przy ul. Pionierów 16.
  2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Anna Cykman, e-mail: anka.cykman@gmail.com
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie PCE na podstawie art. 222 par. 1 kodeksu pracy oraz art. 108a ustawy prawo oświatowe
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie instytucje uprawnione do udostępnienia im monitoringu, np.: Policja, prokuratura, sąd. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od pozyskania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do Pana danych – nagrań – w uzasadnionych przypadkach.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
  8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  9. Dyrektor PCE w Lęborku, jako administrator danych, wdrożył odpowiednie środki techniczne i  organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem.

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku

Zobacz nasze