Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

Czas trwania nauki – 5 lat

Celem kształcenia w zawodzie technik inżynierii sanitarnej jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac instalacyjnych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego.

Technik inżynierii sanitarnej:

 • potrafi zaprojektować i wykonać instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze oraz wentylacyjno – klimatyzacyjne
 • kontroluje eksploatację i zajmuje się naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania
 • sprawnie posługuje się komputerem w rozwiązywaniu problemów zawodowych,
 • zna zasady prowadzenia dokumentacji budowy,
 • może sprawować nadzór budowlany oraz kierować zespołem ludzi.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony na stanowisku technika w:

 • w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sieci  i instalacji wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych i kanalizacyjnych oraz utrzymywaniem sprawności urządzeń końcowych tych sieci,
 • przedsiębiorstwach budowlanych,
 • laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych,
 • biurach projektowych,
 • hurtowniach materiałów budowlanych,
 • administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucjach naukowo-badawczych.

Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług instalacyjnych.

TECHNIK LOGISTYK (profil wojskowy)

Czas trwania nauki – 5 lat

Zobacz nasze