Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY- LATO 2024

HARMONOGRAM EGZAMNÓW ZAWODOWYCH - SESJA LATO 2024

( FORMUŁA 2019)

  • ETAP PISEMNY EGZAMINU ZAWODOWEGO- przed komputerem

04.06.2024 r.(wtorek)

Lp.

Zdający

Sala

1.

Technik budownictwa BUD.01- 11 ucz.

BUD.14 – 1 ucz.

sala 31 (12 st.)

godz.9.00

2.

Technik logistyk SPL.01- 12 ucz.

sala 31

godz.11.00

3.

Technik logistyk SPL.01- 10 ucz.

Technik budownictwa BUD.01- 2 ucz.

w tym z dostosowaniem (wydłużenie czasu o 30 minut)

sala 31

godz.13.00

4.

Sprzedawca HAN.01- 5 ucz.

 

sala 8 (12 st.)

godz. 9.00

5.

Monter BUD.11 - 7 ucz.

Kucharz HGT.02 – 3 ucz. + 1 zw

sala 8

godz. 11.00

6.

Sprzedawca HAN.01 - 8 ucz.

Stolarz DRM.04 – 6 ucz.

dostosowanie -wydłużony o 30 minut)

sala 8

godz. 13.00

 

05.06.2024 r.(środa)

Lp.

Zdający

Sala

1.

Technik logistyk SPL.01- 12 ucz.

 

sala 31 (12st.)

godz.9.00

2.

Technik logistyk SPL.01- 11 ucz.

 

sala 31 (12st.)

godz.11.00

 

  • ETAP PRATYCZNY EGZAMINÓW  ZAWODOWYCH (FORMUŁA 2019) - w formie „d”
  • 03.06.2024 r. (poniedziałek)

Lp.

Zdający

Sala

1.

SPL.01 Obsługa magazynów

36  uczniów + 4 popr.

 

 

1

godz. 9 00

(120minut)

 

2.

SPL.01 Obsługa magazynów

10 uczniów (dostosowanie wydłużenie czasu o 30 minut)

s.24

godz. 900

(120 minut+30 minut)

3.

SPL.04  Organizacja transportu

2 uczniów (popraw.)

 

s. 24

godz. 1300

(120 minut)

4.

ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej-

 1 uczeń (popr.)

czytelnia

godz. 900

(180 minut)

 

w formie „dk”

10.06.2024 r. (poniedziałek) , godz. 8.00

Lp.

Zdający

Sala

1.

BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów

 

 

s.24

(180minut)

 

                                                                                                                                                    

 

w formie „w" od 05.06- 06.06.2024 r.

Lp.

Zdający

Sala

Termin

1.

DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

(6 uczniów +1 zw)

24

05.06.2024 r.

I- 800- 4

II- 1230 -3

 

2.

 

 

BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (7 ucz.)

 

7

05.06.2024 r.

I- 800- 6

II- 1230-1

 

3.

HAN.01  Prowadzenie sprzedaży

(14 ucz.+ 6 zw.)

30

 

05.06.2024 r.

I- 800- 4

II- 1230- 4

III- 1700- 4

 

 

06.06.2024 r.

I- 800- 4

II- 1230- 4

 

 

 

 

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań (3 ucz.+ 1 zw.)

1

05.06.2024 r.

I- 800- 4 ucz.

 

4.

MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

(30 osób)

19

05.06.2024 r.

I- 800- 6

II- 1200- 6

III- 1600- 6

06.06.2024 r.

I- 800- 6

II- 1200- 6

 

5.

BUD. 01 Wykonywanie kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

(13 uczniów)

20

05.06.2024 r.

III- 17.00

(5 ucz.)

 

 

 

06.06.2024 r.

I- 800

(5 ucz.)

II- 1230

( 3 ucz.)

 

Zobacz nasze