Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

UDZIAŁ W PROJEKCIE ,,STREFA MŁODZI WIEDZĄ’’

Dn. 20.05.2023r.  uczniowie naszej szkoły, w swoim wolnym czasie, uczestniczyli w wydarzeniu ,,Atrakcyjny rynek dla młodych – strefa przedsiębiorczości’’ realizowane przez Europejskie Centrum Sprawiedliwości.

Młodzież z zaangażowaniem i ciekawością uczestniczyła w warsztatach,, Pierwsze kroki w pracy‘’ prowadzone przez specjalistki ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Toczyła się również gorąca dyskusja związana z  ,,Gospodarką regionalną’’ dotyczącą zawodów przyszłości, oczekiwań pracodawców, czy  atrakcyjnych miejsc pracy. Młodzież miała okazję poznać i porozmawiać z lokalnymi przedsiębiorcami i pracodawcami, przedstawicielami organizacji Pracodawcy Pomorza oraz Powiatowego Cechu Rzemiosła  i Przedsiębiorczości w Lęborku. Spotkanie pozwoliło na nawiązanie nowych relacji i tworzenie partnerstwa na rzecz wspólnych idei z rówieśnikami z regionu pomorskiego, pozyskanie sprawności przydatnych w dorosłym życiu, jak umiejętności krytycznego myślenia, działania w grupie, aktywnego rozwiązywania problemów. Młodzi ludzie poznali sposoby wykorzystania zasobów organizacji młodzieżowych 

- Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Tessmer Anetta

Zobacz nasze