Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

UWAGA: KANDYDACI DO KLAS TECHNIKUM - Oddziałów Przygotowania Wojskowego (OPW) – rok szkolny 2024/2025

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Pomorskiego Kuratora Oświaty kandydaci do klas o profilu wojskowym (oddziałów przygotowania wojskowego) zobowiązani są złożyć wnioski o przyjęcie do szkoły w terminie od 15 maja do 31 maja 2024 r., a następnie przystępują do prób sprawności fizycznej, które odbędą się na terenie szkoły przy ul. Pionierów 16 w dniach:

5, 6 i 7 czerwca 2024 r. (środa, czwartek, piątek) od godz. 1400.

Lista kandydatów przystępujących do prób sprawności fizycznej zostanie podana w dniu 3 czerwca 2024 r.

Kandydaci przystępujący do prób sprawności fizycznej zobowiązani są posiadać strój sportowy i obuwie zmienne oraz oświadczenie rodzica  lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział dziecka.

Regulamin prób sprawności fizycznej oraz wzór oświadczenia rodzica dostępne są w załączeniu i w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz nasze